sclerodermico

agg. relativo a sclerodermia.
1877 [GRADIT 1960]
---
Silvia Litterio - UniSI - 26/09/2018